𝐍𝐀𝐒𝐄𝐘'𝐒 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐋𝐘 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐑𝐀𝐈𝐓

3.9K 59 22
                  

Pablo, Luna, Alpha & Kendra.

Ito iyong pinadrawing ni Luna kay Kendra

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Ito iyong pinadrawing ni Luna kay Kendra.

 
AVYANNAHLAVELLE

𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐀𝐊𝐄 (𝐓𝐖𝐎) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon