Prologue

1M 21.8K 3.8K
                  


Every relationship has its ups. It's all about flowers, butterflies and rainbows.


Kaya lang hindi palaging nasa itaas. Gustuhin man o hindi, laging magkakaroon ng problema. Gustuhin man o hindi, laging may magbabago - for better or worse. Ano man ang mangyaring pagbabago, itanggi man o hindi, choice niyo 'yun. Lahat ng mangyayari choice niyo. Sadya man o hindi, choice niyo.

Kung masaktan ka man, ikaw ang pumili no'n. Kung makasakit ka man, ikaw ang pumili no'n. Kasi pinili mong magmahal. At kapag nagmahal ka, alam mo na masasaktan at makakasakit ka. Package deal na kumbaga.


Sa isang relasyon, minsan hindi sapat ang mahal mo siya at mahal ka niya. Lahat makakaranas maghirap. Lahat masasaktan. Lahat maguguluhan.


May mga maagang susuko.

May mga pilit at patuloy na kakapit.

May bibitaw.


Kung pilit kayong hinahamon ng mga pagsubok at pilit binabago ng panahon, kakayanin mo bang hawakan ang kamay niya hanggang dulo? Kakayanin mo bang bawiin ang dapat ay iyo? Kakayanin mo bang ipaglaban ang kung ano man ang meron kayo?


Every relationship has its downs. The flowers will wither. The butterflies will die. The rainbows will disappear.


***

Copyright © 2015 by iDangs

All rights reserved.


The Relationship CodeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon