Chapter 39: Heart to heart talk

227K 7.4K 3.3K
                  Hunter's Point of View


Quotang quota na ako sa mga bagay na ginawa at pinagsisihan ko. Ngayon may dumagdag na naman. Tangina. Akala ko magiging okay na. Akala ko mabubura na ang ilangan. Akala ko makakapasok na ulit ako sa buhay niya. Kaya lang biglang umatake ang dila ko at nagsalita ng bagay na makakapagpailang sa kaniya.

Bakit ko ba kasi sinabi 'yon? Dapat kinikimkim ko na lang. Ayos na nga siya eh. Ayos na sa kaniya na maging magkaibigan ulit kami pero ito ako, pumalag pa kaya ayan... halatang iwas na naman siya.


"Tulungan na kita," alok ko ng tulong sa pagluluto. Huling gabi na namin dito ngayon pero hindi ko pa ulit nakakausap si Piper ng maayos magbuhat noong nag-usap kami habang nanunood ng sunset.

"No, it's okay," tipid na sagot niya at hindi man lang ako nagawang pasadahan ng tingin.

"May problema ba tayo?" Lakas loob na tanong ko sa kaniya.


Napahinto siya sa paghuhugas ng gulay at pinatay ang gripo. Tumingin siya sa akin sandali at magsasalita dapat pero itinikom ulit ang bibig.


"Akala ko ayos na tayo pero bigla ka na lang naging iwas ulit. Dahil ba 'to sa sinabi ko – "

"Wait. Wait lang. Ganito... I don't know if I interpreted what you said that night correctly."

"Na hindi pa ako nakakamove on sa 'yo? Piper, that's the truth. Hindi pa ako nakakamove on at mukhang malabo pa na makamove on ako sa 'yo. Hindi ko makita ang sarili ko na hindi ka na gusto – na hindi ka na mah – "

"No, don't say it." Tinakpan pa niya ang magkabila niyang tenga.


Napapikit ako sandali dahil sa ginawa niya. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong wala akong naramdaman kahit na katiting na sakit. Maski marinig lang ang nararamdaman ko ayaw niya.


"You can't expect me to move on just because you've moved on already."

"Kaya nga I'm doing this. I'm trying to avoid you for your own sake. For us to be friends again, kailangan parehas na tayong nakamove on. And it'll be hard if hindi ako lalayo sa 'yo. I hope maintindihan mo."

"That won't help. If you think by avoiding me, I'll be able to move on from you, then you're wrong. Noong ilang buwan nga na hindi kita nakikita at wala akong koneksyon sa 'yo hindi ko nagawang mag move on ngayon pa kaya?"


Nag-iwas siya ng tingin at pinagpatuloy ang paghuhugas ng gulay. "I can't be friends with you when you still have feelings for me, Hunter. I'm also thinking about Russel's feelings."


"Pinipigilan ka ba niya makipagkaibigan sa akin?"

"No. He's not like that. He's one of the nicest person I know. He won't do that."

"Hindi naman pala. Bakit kailangan mo pang – "

"Hunter! Stop! Please, just cut it out. Huwag mo ng ipilit. We, being friends when you still have feelings for me, might cause you and Russel pain. More than you, I don't want to hurt him."

"Mahal mo ba siya kaya ayaw mo siyang saktan o ayaw mo lang masaktan siya kasi siya ang nasa tabi mo noong kailangan mo ng taong nandiyan para sa 'yo?"

The Relationship CodeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon