Chapter 50: Reunion

249K 7.6K 3.2K
                  

Piper's Point of View

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Piper's Point of View


Three years later...


"Are you ready, Ms. Yu? Shall we go?"

"I'll be there in a sec."


I looked at my phone once more and when I didn't saw any message, I put it back down on the table. With a little force. I stared at my reflection in the mirror and puffed my cheek.

I didn't flew all the way to France just to get pissed. This is supposed to be one of the best nights of my life, I shouldn't let anyone ruin it. Not even Hunter.

I was about to go out of the dressing room when I heard my phone rings.


"Hello?"

"Hi, Piper. Kamusta fashion week?" Oh. Si Tita Sab pala. "Disappointed?" I heard her chuckle on the other line.

"Po? Of course not. I'm glad you called, actually."

"You just sighed, Piper," she laughed. "Anyway, congrats at nasama ang designs mo for this year's fashion week."

"Magaling po kasi mentor ko."

"Hmm. May point."


I chuckled because of her response, "But seriously, Tita Sab, I wouldn't have done this without you."


"Kaya mo rin, ano. Passion, talent at hardwork ang puhunan mo dito. Alam mo bang proud na proud ang parents mo? Lalo na mommy mo. Napagkalat na ata sa buong subdivision ang achievement mo. Hindi ko rin naman siya masisisi."

"Thank you, Tita Sab. I talked to them na rin po kanina. Because of that kahit papaano nabawasan na ang kaba ko."

"Good to hear that. Tapos na ba ang event?"

"Uhm, I was about to go out of the dressing room po when you called."

"Bakit hindi mo agad sinabi? Nako, sige na. Sa susunod na tayo mag-usap. Congrats ulit, Piper. Ingat ka dyan. Bye!"


***

This is so surreal. Noon sa papel ko lang nakikita ang mga gawa ko pero to see these supermodels wearing my works? Wow. Just... wow.

Worth it lahat ng pinagdaanan ko. From being an amateur model to influencer and endorser of different local brands. Hanggang sa naging amateur fashion designer ako to this. The journey isn't easy, but it's worth it.

After the show at nang makapag-ayos na ako para matulog, tumunog ang laptop ko. Nate's trying to call me on Skype. I immediately answer it and waved.

The Relationship CodeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon