Chapter 57

259K 4.4K 1K
                  

Chapter 57

Dana's Point of View

1 message received

From: Cy Perez

Let's talk?

I sighed. I haven't seen my friends since the sem starter, i'm quite busy with my little job. Remember that i volunteered myself to help mom for some designs? That's what keeps me busy this whole time. Actually this is just my scapegoat, ayoko din muna kasing makita si Cy. The last conversation we had was.. a bit tacky. We're drifting apart, obvious naman di ba? I gave too much effort para intindihin na may sakit si Ynna, pero kasi kahit anong pagdiinan ang gawin ko sa utak ko, there's still this selfish part inside me na nagsasabi na gusto kong ako lang. Is that too much to ask for? They've been together for a year sa States! Silang dalawa lang, di pa ba sapat yun? Eh ako? Gaano kami nagkasama? Vaguely three months. 

But.. i cannot really understand myself. I feel frigging irritated pag naiisip ko na si Ynna ang priority ni Cy pero pag nakikita ko si Ynna? Ako pa mismo ang gumagawa ng paraan para sumama sa kanya si Cy. Abnormal ko noh? I may be a bitch pero may puso naman ako. At hindi ko maatim na makiagaw pa kay Cy. She's sick and i'm not. She needs him and i need him as well but.. Hindi ko kayang makiagaw. Hindi kaya ng konsensya ko. I feel awful at the mere thought. I CANNOT REALLY UNDERSTAND ANYTHING AT ALL. Ynna got me under her sleeves as well.

I got my things and prepared to go to mom's office. Halos tapos ko na yung isang portfolio ng designs, bahala na kung may magustuhan si mom. Tutal, my only concern is to keep myself busy, and i figure that i'm doing good so far.

After minutes of driving, nakarating na din ako. I went to mom's office and as usual, busy lahat ng tao. If i heard it right, may fashion show yatang ioorganize kaya busy lahat. Well, as if naman may bago dun, di ba?

"Knock knock?" i said as i entered her office. Wala si mom sa harap ng mesa niya. Wonder where she is?

I was about to go out when someone spoke behind me, "hey, D."

Stupid son of a prick!!

flashback (the sem starter night)

"Long time no see, huh?"

I turned back only to see.. "Josh?!" I almost exclaimed!

He smirked, "what a way to greet your old friend, Dana."

"I don't believe that you deserve a warm nice-to-see-you-again act, jerk," i retorted. What does he want me to do? To feel all giddy and worked up kasi nasa harap ko siya ngayon? Well dream on! The last time i saw him was when he drugged me! Sa tingin niya ano ang mararamdaman ko??

"Ooh, feisty," he said.

Bwisit! Kapal ng mukha! Pasalamat siya hindi ko siya pinakulong dati!

"Why are you here? Drug deal?" i asked. What can i do? Drug addict na ang tingin ko sa kanya simula ng ioverdose niya ako! Stupid prick!

"Nah. Just lurking around. I'm planning to study again," he said and light up a cigar, "you want?"

"Asa. I don't believe you. You're a jerk since birth kaya alam kong you're up to something," i honestly said. After what he did to me? I couldn't trust him at all!

"Try to put your guards down, D. I'm completely harmless," he said tapos tinaas niya yung kamay niya, "i even went to rehab for you."

"What do you want??" i irritatedly asked. I don't want him near me. Nakakailang na nakakainis na nakakagalit na ewan! Plus nagguilty pa din ako kasi hindi natuloy yung engagement niya dahil sa akin..

Good Girl Gone Bad (PUBLISHED)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon