Zapach

282 12 2
                  

kiedy zamykam oczy

jesteś obok mnie

czuję cię

czuję twój zapach

i twe ciepło

prześladujący mnie co noc


otwieram oczy

i dalej jesteś

jak to jest możliwe

że jesteś tu

1000 myśliWhere stories live. Discover now