Nienawiść

127 10 0
                  

czuję

że moja nadzieja

już dawno wygasła

w tych złych spojrzeniach

patrzących się ciągle na mnie

każdego dnia

1000 myśliWhere stories live. Discover now