PROLOGUE

56.5K 1K 30
                  

Isa lang naman ang pangarap ko.
Ang makatapos ng pag-aaral.

Pero paano ko iyon gagawin kung
Napapaligiran ako ng mga masasamang estudyante.

Sa kauna-unahang pagkakataon naramdaman ko kung paano ma-bully.

Ang pagtawanan at paglaruan.
Kakayanin ko naman ang lahat ng iyon wag lang ang isang utos nila.

Ang nakawan ng halik ang pinakamasamang lalaki sa unibersidad.

Si Ryuuji. Paano ko gagawin iyon sa tuwing magtatama ang landas namin nanginginig na ako sa takot.

Ang nakawan pa ka siya ng halik.
(Baka gutay-gutayin niya ako.)

Paano ko gagawin iyon?

Ano ba ang pipiliin ko?

Ang mamatay ka sa kamay ni Ryuuji dahil sa pagnanakaw ko ng halik. O ang torturin bago patayin ng mga bully na mga estudtyante ng school.

Hays! Katapusan ko na.

Kayo ng bahala sa Mama ko kapag nawala ako sa mundo.

Vote&Comment.

The Bad Boy's First KissTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon