Papierosy

91 8 0
                  

uzależniasz mnie

jak moja paczka papierosów

którą spalam jedną

za drugą

1000 myśliWhere stories live. Discover now