Pin

74 7 0
                  

pozbędę się

wszystkich twoich ran

obiecuję

wystarczy

że podasz mi tylko pin

do swego serca

1000 myśliWhere stories live. Discover now