CHAPTER 2

14.1K 450 17
                  


[Aika]

Napahigpit ako sa pagkakahawak ko sa shoulder bar ko habang naglalakad ako sa loob ng Eastberg. sampung beses na yata akong huminga ng malalim hindi kasi ako kampante sa mga estudyanteng nakatingin sa'kin. Para kasi akong paninda sa palengke na sinusuring mabuti kung bulok O bago pa.

Huminto ako nang may tatlong babaeng humarang sa dadaanan ko. Tumingin ako sa kanila ngunit mukhang pinanganak yata sila sa sama ng loob dahil nakasimangot sila sa'kin.

"Excuse me." Tipid akong ngumiti sa kanila.

"Transferee ka?" Nakataas pa ang kilay ng mistisang babae.

Tumango ako. "Yes."

Nagkatinginan ang tatlo pagkatapos nag ngitian sila pagkatapos binigyan nila ako ng daan.

"Thank you." Pagkatapos nagpatuloy ako sa paglalakad.

Habang hinahanap ko ang classroom ko napansin kong nakasunod ang ibang estudyante sa'kin. Kapag nililingon ko sila humihinto sila at nagku-kunwari silang hindi ako sinusundan.

Huminto ako at tumingin sa kanila.

"Excuse me." Sabi ko.

Tumingin sila sa'kin ngunit hindi nagsalita.

"Bakit ninyo ako sinusundan?"

Tinuro nila ang nasa likuran ng palda ko. Kinapa ko iyon at may nakapa akong isang puting papel.

"You'll die."

Tinaas ko ang papel at tinanong sa mga estudyanteng obvious naman na ako ang sinusundan.

"Anong ibig sabihin nito?"

Ngunit para lang akong kumakausap sa hangin dahil walang nagsalita sa kanila.

"Ang weird nila." Pailing-iling ako pagkatapos nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa mahanap ko ang classroom ko.

Nag-umpisa ang klase ngunit hindi katulad sa ibang school na sa tuwing unang araw ng klase nagpapakilala ang mga estudyante. Dito hindi nagpapakilala. Nag-attendance lang ang lahat ng prefessor at pagkatapos binigay ang magiging lecture para bukas. Wala rin gaanong pumasok sa class room namin.

Nang sumapit ang lunch break. Hindi na ako lumabas ng classroom para kumain dahil may baon naman ako.
Sinarado ko na lang ang classroom namin at kumain ako mag-isa doon.

"Wag po! Tama na."

Huminto ako sa pagsubo ng pagkain at tiningnan ang ingay sa labas. paglabas ko nakita ko ang isang lalaki na binubully ng mga estudyante doon.

Tinapunan ng basura ang lalaki kaya naman nadumihan ang suot niyang damit. Pinagbabato siya ng kung ano-ano. Napansin ko ang kalalakihan na nakaharap dito at tuwang-tuwa sa pambubully nila samantalang ang ibang estudyante nagtatawanan pa sila.

Kuyom ang kamao ko habang pinapanood sila. Hindi ko kayang panoorin na lang ang ginagawa nila. Matagal ng pinagbabawal ang pangbu-bully makukulong na. Ngunit bakit sa magandang school pa na ito nangyayari?

"Anong ginagawa ninyo sa kaniya?" Lumapit ako sa lalaki at pilit na binubuhat.

"Wag kang makialam dito Miss." Sagot ng lalaking binubully, tinutulak pa niya ako para umalis.

"Tutulungan kita."

"Hindi mo alam ang ginagawa mo."

"Wag mo na siyang pakialam Miss, gusto nga niyang nahihirapan siya."

Kuyom ang kamao ko at pagkatapos tumayo ako at humarap sa mga lalaki.
Ngunit mas nagulat ako nang makilala ko ang isa sa mga lalaking nambubully.

The Bad Boy's First KissTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon