Uczucia

76 6 1
                  

żadne z nas

nie jest ze stali

każdy ma prawo

się rozkleić

i złożyć na nowo

nie wierzmy w to

że uczucia

są oznaką słabości

uczucia są oznaką ludzkości

1000 myśliWhere stories live. Discover now