Maska

74 6 1
                  

siedzę ze znajomymi

śmiejąc się zawsze najgłośniej

uciszana przez innych

jednakże

nie tylko głośno się śmiałam

ale również

najbardziej cierpiałam 

1000 myśliWhere stories live. Discover now