Wyznanie

66 7 0
                  

życie

sprawia mi

dużo bólu

łez

ale ja wciąż

nie potrafię odejść

upadam

i wstaję

przekonana

że jutro

będzie lepsze

1000 myśliWhere stories live. Discover now