Pogoda

60 6 0
                  

w mym sercu

grzmi burza

rozwiewa wszystko dookoła

więc ciągle czekam

na tęczę

i słońce

1000 myśliWhere stories live. Discover now