CHAPTER 12

9.7K 409 35
                  

[Ryuuji]

Inihinto ko ang kotse sa isang disco bar na pag-aari ng pamilya ni Dan Carly.  Agad akong pumasok sa loob ng bar upang hanapin sina Dan.

Nakita ko si Dan na kumakaway sa'kin. Lumapit ako sa kaniya at umupo.

"Ryuuji, anong problema mo bakit ka nagyayang uminom?" Bungad niyang sabi sa'kin.

Nagsalin ng alak si Dan at ibinigay sa'kin. Tumingin siya sa'kin at itinaas ang shot glass. "Cheers!"

Hindi ako umimik. Itinaas ko lang ang shot glass at in-straight ko ang inom nito.

"Ryuugi."

Tinitigan ko ang shot glass habang pinaglalaruan ko. "Si Aika kasali sa binibining Eastberg."

"What!" hindi makapaniwala sambit ni Dan. "Nag-volunteer siya?"

"Pinilit siya ng mga kaklase niya at professor niya." Muli niyang ininom ang nasa baso niya pagkatapos naglagay ulit ng alak sa baso. Gusto kong magpakalasing. Sa tuwing iniisip ko na kasali si Aika sa contest gusto kong pumatay ng tao.

"Suportahan mo na lang siya."

"Fvck!" Sigaw ko.

Napatingin tuloy sa'kin ang waiter na dumaan sa table namin. "Woah! Relax wag kang magalit."

"Napaka-tanga talaga ng babaing 'yon. Bakit kasi sumali-sali pa siya."

"Ikaw na rin ang nagsabi na sinali siya. Wala na tayong magagawa bukas na ang contest. Hindi ka naman nanonood 'di ba?"

Matalim kong tinitigan sin Dan. "So what?"

"Hindi mo naman siya totoong girlfriend kaya wala kang karapatan na magalit sa kaniya."

Napadiin ang hawak ko sa shot glass kulang na lang mabasag ito sa kamay ko. Hindi ko rin alam kung bakit ganito ang pakiramdam ko. Tama naman si Dan wala akong karapatang magalit sa kaniya pero bakit ako naiinis.

"Ang swerte ni Aeron dahil siya ang escort sa magiging top 10."

"Ulitin mo ang sinabi mo?"

"Hindi na sinabi sa'yo ng Mommy mo na dumating na ang kuya Aeron mo at siya ang kinuhang escort sa magiging top 10."

Tumayo ako upang umalis. "I'm going home."

"Teka uuwi ka na agad, hindi pa tayo nakakadami ng inom."

Hindi na ako kumibo. Dire-diretso akong umalis at sumakay sa kotse. Uuwi ako ng bahay upang kausapin ang nakakatanda kong kapatid na si Aeron. Si Aeron ang panganay kong kapatid na lalaki. Matanda siya sa'kin ng tatlong taon. Sa America siya nag-aaral at hindi ko alam kung bakit nandito siya sa pilipinas.

Halos kalahating oras ang naging biyahe ko nang makarating ako sa mansiyon. Dire-diretso akong pumasok.

"Good evening po Senyorito." Bati sa'kin ng isa sa mga katulong na nakasalubong. Tiningnan ko lang siya pagkatapos pumunta ako sa silid ni Kuya Aeron.

"Tok! Tok!Tok!"

Halos gusto ko ng sipain ang pintuan ng kwarto niya sa inis ko.

"Hey! Gusto mo na yata sirain ang pinto." Sabi niya ng buksan niya.

Nakasuot siya ng jogging pants at t-shirt nang pagbuksan ako ng pinto. Salubong pa ang kilay niya.

Matalim akong tumingin sa kaniya. "Why are you here?"

"What a stupid question. Ofcourse this is my home. Ano bang problema mo?"

Tiningnan ko ang kwarto niya pagkatapos pumasok ako sa loob na walang paalam sa kaniya pagkatapos pinagmasdan ko ang paligid nakita ko ang poster ng mga binibi. Kinuha ko 'yon. Pagkatapos nilamukos ko. Ang sabi ni Aika wala siya sa picture sa poster bakit nandoon siya.

The Bad Boy's First KissTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon