Wattpad Original
Mayroong 6 pang mga libreng parte

Kabanata 3

48K 1.3K 387
                  
Night

"Are you okay?" tanong sa akin ni Ross habang nakaupo kami sa sahig ng living room ng condo niya.

"I am okay, Ross... mag-aral at mag-focus ka na riyan. Don't mind me. Mag-aaral lang din ako," sabi ko kaya suminghap siya at binaling ang mga mata sa aklat na nakapatong sa table.

I stretched my legs dahil nakaramdam ako ng pangangalay at sinubukan kong mag-focus sa binabasa ko dahil kailangan ko nang mag-aral.

Pinayagan ako ni Kuya na mag-aral dito pero hindi niya ako pinayagan na matulog dito. Ihahatid na lang daw ako ni Ross mamaya, hanggang 9 p.m. lang ako and it's just 7 p.m.

Nagugulumihanan pa rin ako sa mga nangyari sa kanina, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Parang okay nga kila Raflesia na I am with Ross pero hindi ko naman sigurado kung okay nga lang ba talaga sa kanila lalo na nang sabihin 'yon ni Dino.

Am I really changing? Nawawala na ba talaga 'yung Cari na nakilala nila? Hindi ko napapansin dahil pakiramdam ko ako pa rin naman 'to pero ang kaibahan lang ay mayroon ng Ross sa buhay ko.

Napatingin ako kay Ross na seryosong nagbabasa. Tama nga ba talaga ito Ross o masyado pa talaga tayong mga bata para sa ganitong usapin? Ano nga ba talaga ang patutunguhan ng ugnayan natin? Ikakabuti ko ba 'to?

Sapat bang saya at kilig na lang ang tanging kakahantungan nito?

Iniwas ko ang tingin ko kay Ross atsaka napasinghap bago sinimulan ulit magbasa. I should be focusing on my studies and I have to make the most out of it.

Pumatak ang alas nuebe at marami na rin akong naaral. Nang nagtama ang mga mata namin ni Ross ay para akong nanginig, he looks mad and worried.

Tatayo na sana ako nang bigla niyang higitin ang braso ko.

"Cari..." his voice was soft and husky.

"I know you're worried about your friends. You should at least spend some time with them tomorrow... make it up with them especially with Dino." Bakas sa boses niya ang pagiging concern niya sa iniisip ko.

"I will talk to them bukas, definitely. It's okay, Ross..." malambing ang boses ko atsaka ngumiti.

"Tell me if something is bothering you, Cari. I am here to listen... okay?" ani Ross kaya ngumiti ako at tumango.

"It's 9 already baka mamaya hinahanap na ako ni Kuya, tara na!" masigla kong sabi para magbago ang mood.

I still don't want to talk about it. He should focus on his exams kaysa pagisipan niya 'yung mga doubts ko. I don't want him to be affected with this and I know he's matured enough to handle this pero not now.

Nag-jeep lang ako pauwi sa amin, hindi ko na siya pinasama sa mismong bahay namin para hindi aksaya sa pamasahe. Kapagkarating ko sa bahay ay nadatnan ko si Kuya na nanunuod ng TV.

"Sino 'yung lalaking kasama mo?" bakas sa boses niya ang pagiging seryoso.

"His name is Ross, senior siya sa amin. Gusto ka niya ma-meet, gusto niya ma-meet sina Mama dahil gusto niya raw na humingi ng tamang permiso sa panliligaw niya..." sabi ko kaya napaharap si Kuya sa akin.

"Wow, gusto ko 'yon. Sige, papuntahin mo rito bukas... gusto ko siya makilala." Nakangiti siya sa akin kaya tumango ako.

"Magpapahinga na ako Kuya," sabi ko kaya tumango siya.

Nginitian ko siya bago ako pumasok sa kwarto ko. Binagsak ko ang sarili ko sa kama atsaka napatitig sa kisame. Bakit ba ako sobrang nabo-bother sa nangyayari?

Taming the Heat (La Grandeza Series #2)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon