CHAPTER 24

6.7K 345 90
                  

[Ryuuji]

Mabilis ang pagpapatakbo ko nang sasakyan habang papunta ako sa taong nag-plano na harangin kami ni Aika. Hindi ko palalapasin ang ginagawa niya.

Nang makarating ako sa kanilang mansyon agad akong pumasok.

"Good afternoon po, Sir Ryuuji." bati sa'kin ng katulong. 

Hindi ko iyon pinansin sa halip ay dumiretso ako sa loob. Fuck! Napamura ako nang makita ko kung sino ang mga nasa loob.

"Ryuuji, mabuti naman at dumating ka," nakangiting sabi ni Daddy.

Matalim ang mga tingin ko kay Daddy, Shantal at sa magulang nito. "Fuck!" sambit ko. Akala ko si Shantal lang ang nasa mansiyon nila.

"Alam kong darating ka," nakangising  sabi ni Shantal.

Gigil na gigil akong lumapit kay Shantal at kinuwelyuhan ko siya. "Bakit mo kami pinasundan ng girlfriend ko?"

"Nasasaktan ako!" daing niya.

"Ouch!"

Nagulat na lang ako nang may biglang sumipa sa'kin. Tumalsik ako sa semento at nabasag pa ang naka-display na tinamaan ko.

"Damn it!" sabay bangon ko. 

Nakatayo sa harapan ko si Daddy habang nakasimangot. "Why are you hurting your future bride? " he screamed.

How many times have told you that I would never marry that woman! " sabay duro ko kay Shantal.

Lumapit sa'kin si Daddy at bigla niya akong sinuntok sa mukha. "How many times will I tell you that you have to marry her whether you like it or not!"

Pinunasan ko ang dugo sa labi ko dahil sinuntok ni Daddy. I glanced at Shantal and her parents. Nakangiti sila habang pinapanood kaming dalawa na nag-aaway.

I glanced at her.  "I don't love her," 

"You will learn to love her." sabi ni Daddy.

Matalim kong tinitigan si Daddy. "I don't love her, I have a girlfriend and 
she is the woman I will marry."

"And who? the girl relying on the school scholar! Is she the one you want?" Nanginginig ang panga ni Daddy sa galit sa'kin.

"Yes, mahal ko siya!"

"Saan dadalhin ang pagmamahal mo sa kanya? Kaya mo ba siyang protektahan? Kaya mo bang buhayin siya ng wala ang kayamanan ko? Kung pipilitin mo ang gusto mo she will be damned!"

Kuyom ang kamao ko sa galit sa sinabi niya. Tumalikod ako upang umalis ngunit tatlong hakbang pa lang ako ay biglang nagsalita si Daddy.

"Simula ngayong araw kakalimutan mo na ang girlfriend mo, tandaan mo kayang-kaya ko siyang alisin sa mundo." Pagbabanta niya.

Kuyom ang kamao ko dahil sa galit. Humakbang ako palabas pagkatapos ay sumakay ako pauwi sa mansyon namin.

Naabutan ko si Mommy sa mansyon. Lumapit siya sa'kin nang makita niya ako.

"Nagkita na kayo ng Daddy mo?"" Bakas sa mukha niya ang pag-alala sa'kin.

Tumingin ako kay Mommy. "Bakit pa siya bumalik? Guguluhin naman niya ang buhay ko." sabay talikod ko at naglakad papunta sa kuwarto ko. Sinundan ako ni Mommy hanggang sa silid ko.

"Sinabi ko naman sa'yo na 'wag ka ng maghanap ng iba dahil masasaktan ka lang," 

Tinitigan kong masama si Mommy. "Hindi kita maintindihan, Mom, noon masaya ka na girlfriend ko si Aika ngayong dumating si Daddy, nabago na rin ang mga sinabi mo?"

The Bad Boy's First KissTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon