•STAN MNL48

6K 110 4
                  

Main Character's

•MNL48 GABRIELLE SKRIBIKIN

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

•MNL48 GABRIELLE SKRIBIKIN

***

•MNL48 COLEEN TRINIDAD

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

•MNL48 COLEEN TRINIDAD

***

Supporting Characters

Supporting Characters

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

•DANIEL PADILLA

***

***

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
LOVE WARNING // (UniCoco Series: I)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon