Chapter 1: Trouble Maker

54 39 64
                  


I'm running really fast right now.
My hair is now messy and there's a lot of sweats on my face.

I'm fifteen minutes late on my first class.

Bakit ba kasi ngayon pa nasira ang alarm clock ko? Kung kailan naman may long quiz kami kay Ma'am Valdez. Pustahan magagalit na naman 'yon with matching usok sa dalwang butas ng ilong.

I suddenly stopped when I saw Percy on front of the gate.

Mabilis kong sinuklay ang magulo kong buhok gamit ang dalwang kamay ko. Kinuha ko rin ang panyo sa bulsa ng palda ko para mapunasan ang pawisan kong mukha .

Wow I looked so haggard in front of my ultimate crush, what a day?!

Pumirma ako sa isang log book, doon kasi napirma lahat ng late comers. Ang makakalimang pirma roon ay paglilinisin ng maruruming C.R.

Ibinuka ni Percy and kamay niya sa harapan ko. Yung parang inaanyayahan kang sumayaw.

My eyes twinkle. I slowly put my hands on top of his palm. Mabilis niya namang inilayo ang kamay ko.

I pouted.

"I.D mo," masungit niyang sambit.

Ayy I.D pala akala ko naman kamay ko ang hinihingi niya. Kinukuha kasi ng SSG officers ang I.D ng mga late pumapasok, makukuha mo lang ulit kapag awasan na.

I removed my I.D from my neck and I quickly handed it to him.

Hayyss kung mukha ni Percy ang makikita ko palagi ay baka araw-araw akong magpalate.

He snapped his fingers in front of my face.

"Anong tinatanga-tanga mo? Late ka na," iritado niyang sambit na nagpagising sa'kin.

Oo nga pala! Lagot!

"Bye bye Percy, my crush, I need to go mwuaps!"

Nagflying kiss pa 'ko sa kanya.

Hindi ko na nakita ang reaksyon niya dahil nagmadali na 'kong umalis. For sure inis na inis na naman 'yon.

After a few minutes na pagtakbo,  nakarating na rin ako sa classroom ko. Nakaupo na sa teacher's table si Ma'am Valdez at mukhang nagtetest na ang mga kaklase ko.

"Ma'am, sorry I'm late!" hinihingal kong sabi.

I was in front of the door.

"Number three!" she said and ignored me.

Inirapan niya lang ako at nagpatuloy na sa pagbibigay ng tanong sa mga kaklase ko.

I quickly entered and sat on my chair.

"Trixie pagaya ako sa number one to three." Bulong ko kay Trixie habang kumukuha ako ng papel sa bag.

Pasimple niyang iniisod ang papel niya papalapit sa'kin. Mabilis kong tinanggal ang takip ng ballpen ko.

"Pupunitin ko ang papel ng mahuhuli kong nagpapakopya!" pagbabanta ng adviser namin na tumandang single kaya parating galit.

"Sorry," bulong ni Trixie at tinakpan na ang kaniyang papel gamit ang kamay niya.

"Kainis," I whispered.

Napairap ako sa kawalan.

Nanadya talaga si Ma'am Valdez!
Wala tuloy akong sagot sa number one to three. Nangangamoy retake ah!

The Blood Sucker (VS#1)Where stories live. Discover now