Chapter 4 : The Truth

19 13 20
                  

I'm sleeping peacefully when my stupid cousin woke me up.

"Wake up, ugly Princess!"

I get my pillows, I'm about to throw my pillows to him but he quickly ran away.

'Istorbo!'

Isinubsob ko ang ulo ko sa unan. I'm still sleepy, today is Saturday so I don't have class, I need to sleep more.

Natatanaw ko na ang panaginip ko nang makarinig ako ng malakas na tunog ng torotot.

'King ina, saan naman siya kumuha ng torotot?'

Walang tigil si Shawn sa paghipan ng torotot, sa palagay ko'y hindi siya titigil hangga't hindi ako bumabangon.

"Shawn! Bakit ba nandito ka na namang leche ka?" iritado kong tanong nang makabangon ako.

A smirk is plastered on his annoying face.

"Para sirain ang araw mo?" he asked while smiling playfully.

"Agang-aga panget agad ang nakita ko," nakangisi kong sambit.

"Hoy, ikaw lang ang panget dito!" sambit niya naman.

Hindi ko siya pinansin, pumasok na ako sa banyo para makapag-sipilyo at makapag-hilamos.

Shawn Marcus Mercado is my cousin. Pamangkin siya ni papa. Pumupunta siya rito kapag weekends. Wala raw kasi siyang magawa sa bahay nila, his mom and dad are both workoholic kaya madalas siyang mag-isa sa bahay. Close sila ni papa at okay lang naman sa'min na bumisita siya, nakakainis nga lang si Shawn dahil mahilig siyang mang-asar at hindi tinatablan ng katarayan ko.

Kinuha ko ang cellphone ko nang makalabas ako ng banyo. I dialed Trixie's number.

[Gaga, anong oras ka pupunta rito?] tanong ko.

[Mga 10 am siguro, bakit? miss mo na agad ako?]

[ Asa ka pa!]

I heard her chuckles.

[Pagkatapos nating gawin ang project natin manood tayong movie] suhestyon niya.

[Sige] simpleng sagot ko.

I ended the call after that. Nagsuklay ako at lumabas na ng kwarto.

Nadatnan kong kumakain si Shawn, nakaupo siya sa sofa na katapat ng TV namin.

"Bakit ba rito ka nakain? Doon ka nga sa kusina!" inis kong sambit habang itinutulak siya paalis.

"Gusto kong manood ng larva eh, favorite ko 'yang si yellow, ang angas kaya ng sipon n'yan," sambit niya habang nakatingin sa pinapanood.

My brow furrowed.

"Kadiri ka naman!"

I crossed my arms over my chest and i looked at him angrily but he ignored my presence, nagpatuloy lang siya sa pagkain habang seryosong nanonood.

Padabog akong umalis at pumasok ng kwarto.

'Bwiset talaga!'

After two hours, Trixie arrived.

"Good morning, tito," nakangiting bati niya kay papa.

My father smiled at her.

"What's up, tababoy?" Shawn asked Trixie, playfully.

I saw how Trixie rolled her eyes.

"Oh, Chakapre, nandito ka pala," Trixie said while smirking.

The Blood Sucker (VS#1)Where stories live. Discover now