Select All
 • M
  5.4M 275K 15

  #ProjectM II This work of fiction may include potentially disturbing readings, scenes and discussions around topics such as self-harm, physical violence, emotionally triggering materials, death and suicide. Please engage in self-care as you read this work. Names, characters, business, events and incidents are the prod...

 • MOON
  19.1M 686K 28

  This work of fiction may include potentially disturbing readings, scenes and discussions around topics such as self-harm, physical violence, emotionally triggering materials, death and suicide. Please engage in self-care as you read this work. Names, characters, business, events and incidents are the products of the a...

  Completed  
 • MINE YOU WILL BE
  1.3M 27.4K 4

  Nang gabing iyon ng graduation ball ay nagdesisyong mag-propose si Brisbane Turner Zelderriaga sa kaniyang ultimate crush na si Verniece Guizon. Pero nang gabi ring iyon ay natanggap niya mula rito ang ultimate rejection. Ang dahilan ng babae ay hindi siya nito kilala at nito sa tulad niyang nerd. Si Verniece ang nagi...

  Mature
 • MAXINEJIJI'S ONE SHOT COLLECTION
  1.1M 25.2K 3

  My short stories.

 • LOVE WITHOUT FEAR
  2.5M 100K 13

  Love Trilogy #3 This work of fiction may include potentially disturbing readings, scenes and discussions around topics such as sexual, self-harm, physical violence, emotionally triggering materials, death and suicide. Please engage in self-care as you read this work. Names, characters, business, events and incidents a...

 • LOVE WITHOUT BOUNDARIES
  36.4M 1.5M 67

  Love Trilogy #2 This work of fiction may include potentially disturbing readings, scenes and discussions around topics such as sexual, self-harm, physical violence, emotionally triggering materials, death and suicide. Please engage in self-care as you read this work. Names, characters, business, events and incidents a...

 • MAGLAWAY KA MAN SA AKIN |Published Under LIB
  1.5M 22.2K 5

  Unang araw iyon ng klase nang makilala ni Denisse Linden si Davidd Leery. Tulad niya ay isa itong transferee at nagkataong naupo sila sa magkatabing silya. Naging friendly agad ang lalaki sa kaniya, hindi naman naging mahirap para sa kaniyang makipagkilala rito. Pero ang naging mahirap kay Denisse ay ang panatalihing...

  Mature
 • HE'S INTO HER Season 3 | COMPLETED |
  231M 4.6M 75

  This work of fiction may include potentially disturbing readings, scenes and discussions around topics such as sexual, self-harm, physical violence, emotionally triggering materials, death and suicide. Please engage in self-care as you read this work. Names, characters, business, events and incidents are the products...

  Completed   Mature