Select All
  • Class Zero
    6.8M 422K 114

    Isa ang Merton Academy sa mga kilalang paaralan sa buong Pilipinas. Karamihan sa mga nag-aaral dito ay mga kabataang may talento pagdating sa akademiko at mga laro. Ngunit may isang klase sa loob ng Merton Academy ang tinitingala ng lahat ng estudyante at iyon ang Class Zero. Sa klaseng ito ay nandito ang pinakamagaga...

    Completed