Select All
 • Autumn Of Abodes
  799K 21.6K 44

  ‼️EXPLICIT MATURE CONTENT‼️ 🔞 SPG | R-18 🔞 Book 1 of Seasons Series Read at your own risk. Si Kiana Zabala ay nagdalang tao sa edad na bente ngunit hindi siya pinanagutan ng ama ng batang kanyang dinadala. Takot din siyang umuwi sa probinsiya nila dahil siya ang inaasahan na magpapa-aral sa mga kapatid niya matapos...

  Completed   Mature
 • Winter of Swans
  444K 12.7K 44

  ‼️EXPLICIT MATURE CONTENT‼️ 🔞 SPG | R-18 🔞 Book 2 of Seasons Series Read at your own risk. Jillian Ivee Suarez---a woman with grace and beauty. Bata pa lang siya ay pangarap na niyang maging isang ballerina. Sa bawat pagtingkayad at pag-ikot niya ay nakakabuo siya ng kwentong binibigay niya sa mga manonood. At sa ka...

  Completed   Mature
 • Spring of Songs
  481K 14.3K 44

  ‼️EXPLICIT MATURE CONTENT‼️ 🔞 SPG | R-18 🔞 Book 3 of Seasons Series Read at your own risk. Anna Desiree Calma---Event Singer sa umaga, Online Seller sa gabi. Raket dito, raket doon. Iyan si Des! Sobrang sipag n'yan dahil ginagawa lang naman niyang snacks ang enervon kaya more energy, more happy! Irohaki Noah Suarez...

  Completed   Mature
 • Summer of Memories
  264K 6.7K 43

  ‼️EXPLICIT MATURE CONTENT‼️ 🔞 SPG | R-18 🔞 Book 4 of Seasons Series Read at your own risk. "But it might take a hundred sleepless nights To make the memories of you disappear." --- Thru These Tears | LANY Akihiro Noah Suarez---The Captain. The Chief Master Sergeant of the Air Force. To most people, the sky's the lim...

  Completed   Mature
 • Blooming Memories
  27.8K 1K 12

  ✨FLUFF✨ Do you know what the worst part of loving someone is? It is losing yourself in the process of loving them and losing sight of how special you are, too. Fleur Benitez is a good daughter, a caring sister, an understanding girlfriend, and a patient wife. She has devoted her life to understanding those around her...

  Completed