Select All
  • YAŞAMDAN ÇIKARIMLAR
    9K 3.2K 19

    Kitap da ki fotoğrafım yarım ve elim çenemde. Elim çenemde, çünkü düşünüyorum. Fotoğraf yarım, çünkü hayattan çıkarımlarım tüm fotoğrafı göstermiyor olabilir. Yani bazı konularda yanılıyor olabilirim. Burda size farklı bakış açıları sunmakla yetiniyorum. Fotoğrafı tamamlamak sizin işiniz olacak. Çünkü hiç birimiz haya...