Select All
  • Sevgi Damlacıkları
    4.8K 1.1K 45

    Geminin tek kaptanı olur gerisi mürettebattır, Yüreğinde tek sahibi olur gerisi Teferruğattır...