Select All
  • Ang Boyfriend Kong...
    1.6M 11.2K 10

    Gaano mo kamahal ang boyfriend or girlfriend mo? Or kung sinoman 'yang pinagpapantasyahan mo? Ako simple lang. I made a list of my favorite characteristics of my boyfriend, Nicolo Sandivan. Simple lang 'di ba? Pero hindi niya alam na ginagawa ko 'to kaya shhh lang kayo ah? :) This book mostly contains of snippets and...

    Completed