Select All
 • [Hoàn Thành] Nhân Vật Phụ
  7.3K 1K 11

  Lập ý: Tôi nguyện vun trồng một mảnh vườn lộng lẫy nơi trái tim hoang hoải và khô cạn của người. Tôi nguyện tháo xuống giáp sắt ôm lấy tất cả gai nhọn nơi trái tim phòng bị và rỉ máu của người.

  Completed  
 • Nanashi
  1.3K 177 2

  Gã tên là Nanashi. Nanashi nghĩa là không có tên. [cover designed by Blutherey]

  Completed