Select All
  • חורגים באהבה /namjin
    39.1K 2.7K 25

    #הסתיים ג'ין ונאמג'ון נשואים. ואחרי הכול ג'ין אוהב ילדים, והוא הצליח לשכנע את נאמי לאמץ כמה ילדים. ועכשיו הם, הולכים להיות משפחה גדולה אבל יש בעיה אחת, אם יתחיל אהבה בין האחים? ומה יקרה למשפחה אם כן? *כריכה שלי *כתיבה קלילה * הם חורגים ככה שאין פה שום גילוי עריות!!! *לא להומופובים *18+ כול הזכויות שמורות לי.אין לה...