Select All
 • Kalye Crisostomo
  5.3K 1.1K 18

  #1 Kung kaya mong mabuhay nang paulit-ulit sa iba't ibang henerasyon, kaya mo ring tutukan ang bawat sikretong nakatago sa mahabang panahon. Si Santino Ibarra ay naninirahan sa panahong walang sinuman ang may alam. Sa gabing humudyat sa kanya ang kalangitan, tatahakin nito ang kalyeng naglalaman ng mga isyu ng bayan...

  Completed   Mature
 • Hacienda De Ibarra
  1.4K 233 20

  #2 Hindi pa sapat kay Santino ang sampung lagusan ng Kalye Crisostomo. Alam nitong marami pa siyang sikretong makakalap mula sa mga boses na pinilit patahimikin, mga matang may mahigpit na pagkakapiring at mga buhay na pinahirapan, tinapos at inalipin. Sa ikalawa niyang paglalakbay ay tatahakin naman nito ang hacienda...

  Completed   Mature