Mutyangsection Stories

Refine by tag:

3 Stories

Mutya ng Section A by Gemae_Ruth007
#1
Mutya ng Section Aby Gemae_Ruth007
Ang kwento ng "Mutya ng Section A" ay isang makulay na salaysay tungkol sa mga karanasan at pagsubok ng isang estudyanteng babae sa kanilang seksyon. Narito an...
Only Princess ng Section HUNTER by Jajaiii101
#2
Only Princess ng Section HUNTERby Jajaiii101
mayaman , maganda , palaban at spoiled pag dating sa kanyang kuya yan si Jaireh Ferrer pero sa kabila ng lahat ng ito may tinatagong mapait na nakaraan magagawa kaya niy...
Mutya ng Section B  by Gemae_Ruth007
#3
Mutya ng Section B by Gemae_Ruth007
Ang "Mutya ng Section B" ay isang karangalan na iginagawad sa isang mag-aaral na kinilala sa kanilang kagandahan, katalinuhan, at pagiging modelo sa kanilang s...