Mutyangsection Stories

Refine by tag:

3 Stories

Only Princess ng Section HUNTER by Jajaiii101
Only Princess ng Section HUNTERby Jajaiii101
mayaman , maganda , palaban at spoiled pag dating sa kanyang kuya yan si Jaireh Ferrer pero sa kabila ng lahat ng ito may tinatagong mapait na nakaraan magagawa kaya niy...
Mutya ng Section B  by Gemae_Ruth007
Mutya ng Section B by Gemae_Ruth007
Ang "Mutya ng Section B" ay isang karangalan na iginagawad sa isang mag-aaral na kinilala sa kanilang kagandahan, katalinuhan, at pagiging modelo sa kanilang s...
Mutya ng Section A by Gemae_Ruth007
Mutya ng Section Aby Gemae_Ruth007
Ang kwento ng "Mutya ng Section A" ay isang makulay na salaysay tungkol sa mga karanasan at pagsubok ng isang estudyanteng babae sa kanilang seksyon. Narito an...