Sangabrielseries Stories

Refine by tag:

1 Story

Hold Me Tight by AffableScribacchina
#1
Hold Me Tightby 🌷
Xemaira Yen was born with a golden spoon in her mouth. Naibibigay sa kaniya lahat ng gusto niya. Ngunit hindi siya gaanong nabibigyan ng oras at atensyon ng kaniyang mga...