The boy you punched in the hallway today? 
He committed suicide a few minutes ago.

That girl you just called fat?
She is over-dosing on diet pills.

That girl you called a slut?
She's a virgin.

That girl you just called ugly?
She spends hours putting makeup on, hoping people will like her.

That boy you just tripped?
He's abused enough at home.

That boy you just made fun of for crying?
His mother is dying.

That man you made fun of for his scars?
He fought for your country.

Put this on your profile if you are against bullying.


Never make anyone feel like they're crap.
You are not a politician.


...
And so these men of Indostan
Disputed loud and long,
Each in his own opinion
Exceeding stiff and strong.
Though each was partly in the right,
They all were in the wrong!

The Blind Men and the Elephant by John Godfrey Saxe


"Çaresizlik tuzağına düşme. Her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma. (Onlar; başlarına bir musibet gelince, "Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz" derler.)"
Bakara suresi, 154. ayet

"Muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık vardır."
İnşirah suresi, 5 ve 6. ayetler

"And hold firmly to the rope of Allah all together and do not become divided. And remember the favor of Allah upon you - when you were enemies and He brought your hearts together and you became, by His favor, brothers."
Surah Al Imran, Ayat 103


ŞAİR İŞÇİDİR
Bağırırlar şaire:
"Bir de torna tezgâhı başında göreydik seni.
Şiir de ne?
Boş iş.
Çalışmak, harcınız değil demek ki..."
Doğrusu
bizler için de
en yüce değerdir çalışmak.
Ve kendimi
bir fabrika saymaktayım ben de.
Ve eğer
bacam yoksa
İşim daha zor demektir bu.
Bilirim
hoşlanmazsınız boş lâftan
kütük yontarsınız kan ter içinde,
Fakat
bizim işimiz farklı mı sanırsınız bundan:
Kütükten kafaları yontarız biz de.
...
Vladimir MAYAKOVSKI
Çeviren : Ataol BEHRAMOĞLU
  • JoinedJuly 4, 20209 Reading Lists