❝𝘪 𝘥𝘰𝘯𝘵 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘰 𝘵𝘢𝘭𝘬 𝘴𝘰 𝘤𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘺𝘰𝘶↯

✧ ˢᵗᵉᵛᵉ ʰªʳʳⁱⁿᵍᵗºⁿ ˡºᵛᵉᵇºᵗ
✧ ⅽºⁿʳªᵈ fⁱˢʰᵉʳ ˡºᵛᵉᵇºᵗ

✦•・∙●✩✷•✶◦•・

𝗰𝗮𝗿𝗱𝗶𝗴𝗮𝗻 - 𝘁𝗮𝘆𝗹𝗼𝗿 𝘀𝘄𝗶𝗳𝘁
O:OO○⸺⸺⸺⸺⸺4:O1
∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎⫿

𝗯𝗿𝗮𝘇𝗶𝗹 - 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗮𝗻 𝗺𝗰𝗸𝗲𝗻𝗻𝗮
O:OO○⸺⸺⸺⸺⸺4:12
∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎⫿

𝘀𝗮𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝘁𝗲 - 𝗵𝗮𝗿𝗿𝘆 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲𝘀
O:OO○⸺⸺⸺⸺⸺3:39
∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎⫿

𝘄𝗼𝘂𝗹𝗱'𝘃𝗲, 𝗰𝗼𝘂𝗹𝗱'𝘃𝗲, 𝘀𝗵𝗼𝘂𝗹𝗱'𝘃𝗲 - 𝘁𝗮𝘆𝗹𝗼𝗿 𝘀𝘄𝗶𝗳𝘁
O:OO○⸺⸺⸺⸺⸺4:2O
∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎⫿

𝗴𝘂𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗿𝗼𝗺𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰 𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 𝗮𝗱𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗲 - 𝘄𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄𝘀
O:OO○⸺⸺⸺⸺⸺4:O4
∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎⫿

✧✦•・∙●✩✷•✶◦•・

𝗌𝗁𝖾/𝗁𝖾𝗋. 𝗀𝖾𝗆𝗂𝗇𝗂. 𝗆𝗎𝗌𝗅𝗂𝗆.
𝗌𝗅𝗒𝗍𝗁𝖾𝗋𝗂𝗇. 𝗁𝖺𝖽𝖾𝗌'𝗌 𝖽𝖺𝗎𝗀𝗁𝗍𝖾𝗋.
𝖽𝗂𝗌𝗍𝗋𝗂𝖼𝗍 𝟦. 𝟪𝟢s 𝖼𝗈𝗋𝖾.
𝖾𝗇𝗍𝗉. 𝖻𝗅𝗆. 𝗆𝗎𝗌𝗅𝗂𝗆 𝗅𝗂𝗏𝖾𝗌 𝗆𝖺𝗍𝗍𝖾𝗋.

✧✦•・∙●✩✷•✶◦•・

𝙩𝙝𝙚 𝙢𝙖𝙯𝙚 𝙧𝙪𝙣𝙣𝙚𝙧. 𝙝𝙪𝙣𝙜𝙚𝙧 𝙜𝙖𝙢𝙚𝙨.
𝙨𝙩𝙧𝙖𝙣𝙜𝙚𝙧 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜𝙨. 𝙣𝙖𝙧𝙣𝙞𝙖.
𝙧𝙞𝙤𝙧𝙙𝙖𝙣 𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚. 𝙝𝙖𝙧𝙧𝙮 𝙥𝙤𝙩𝙩𝙚𝙧.
𝙢𝙖𝙧𝙫𝙚𝙡. 𝙩𝙚𝙚𝙣 𝙬𝙤𝙡𝙛. 𝙜𝙧𝙞𝙨𝙝𝙖 𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚.
𝙙𝙘. 𝙩𝙝𝙚 𝙦𝙪𝙚𝙚𝙣'𝙨 𝙜𝙖𝙢𝙗𝙞𝙩.
𝙟𝙪𝙧𝙖𝙨𝙨𝙞𝙘 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙. 𝙢𝙥𝙝𝙛𝙥𝙘.
𝙤𝙪𝙩𝙚𝙧 𝙗𝙖𝙣𝙠𝙨. 𝙢𝙞𝙜𝙝𝙩𝙮 𝙙𝙪𝙘𝙠𝙨.
𝙗𝙤𝙮 𝙢𝙚𝙚𝙩𝙨 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙.
𝙖𝙬𝙖𝙚. 𝙭-𝙢𝙚𝙣. 𝙙𝙪𝙣𝙚.
𝙘𝙤𝙗𝙧𝙖 𝙠𝙖𝙞. 𝙨𝙩𝙖𝙧 𝙬𝙖𝙧𝙨. 𝙩𝙨𝙞𝙩𝙥.
𝙪𝙣𝙘𝙝𝙖𝙧𝙩𝙚𝙙. 𝙩𝙤𝙥 𝙜𝙪𝙣.
𝙚𝙣𝙤𝙡𝙖 𝙝𝙤𝙡𝙢𝙚𝙨. 𝙛𝙚𝙖𝙧 𝙨𝙩𝙧𝙚𝙚𝙩.
𝙛𝙤𝙧𝙢𝙪𝙡𝙖 𝙤𝙣𝙚. 𝙛𝙤𝙤𝙩𝙗𝙖𝙡𝙡.


↯𝘵𝘦𝘭𝘭 𝘮𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘵𝘴 𝘰𝘷𝘦𝘳,
𝘵𝘦𝘭𝘭 𝘮𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘵𝘴 𝘰𝘷𝘦𝘳,
𝘵𝘦𝘭𝘭 𝘮𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘵𝘴 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘯𝘰𝘸❞
  • cousins beach
  • JoinedJuly 2, 2020