✨ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ ʏᴏᴜʀꜱᴇʟꜰ. ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ʙʀᴀᴠᴇʀ ᴛʜᴀɴ ʏᴏᴜ ᴛʜɪɴᴋ, ᴍᴏʀᴇ ᴛᴀʟᴇɴᴛᴇᴅ ᴛʜᴀɴ ʏᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ, ᴀɴᴅ ᴄᴀᴘᴀʙʟᴇ ᴏꜰ ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ʏᴏᴜ ɪᴍᴀɢɪɴᴇ. 
― ʀᴏʏ ᴛ. ʙᴇɴɴᴇᴛᴛ✨

------------

Stories:

📌LSM Series;
1📚Contradicting Fate ~ongoing~
2📚COMING SOON
3📚COMING SOON
4📚COMING SOON
5📚COMING SOON
6📚COMING SOON♡♡~
  • JoinedSeptember 11, 2018Last Message
FrostyyWrites FrostyyWrites Jun 23, 2020 04:08AM
Hi! I'll be revising some parts of my story, Autumn Leaves. I will also add a Prologue. These are the stuffs I forgot to include in the story. Pag natapos ako, I will surely post another announcement...
View all Conversations

Story by FrostByte
Contradicting Fate by FrostyyWrites
Contradicting Fate
Life.. is full of shts, right? Sabi nila kaunting tiis lang kasi kapag nalampasan mo iyon, magiging masaya k...
ranking #349 in gang See all rankings
1 Reading List