Iacivertlateks

hiç ihtimal yok değil velakin imkânsıza yakın