🥂 ׅ ࣪ .𓂅 ˒˒ 🌘 ┊ ❪ 𝓑𝑢𝑡 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒 ❫ 
𝗒𝗈𝗎 𝗐𝖾𝗋𝖾 𝗉𝗅𝖺𝗒𝗂𝗇𝗀 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖿𝗂𝗋𝖾 。𝙸𝙽𝙵𝙹 ˖࣪
𝔱𝔞𝔲𝔯𝔲𝔰¡!she/her. 📜 𝑡𝑎𝑦𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑤𝑖𝑓𝑡 𖹭
  • julian blackthorn.
  • JoinedJanuary 5, 2015