𓂀 𝕙𝕖𝕪 𝕘𝕦𝕪𝕤 𓂀⚔️ 𝚒 𝚠𝚊𝚗𝚝 𝚞 𝚝𝚘 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚊𝚕𝚕 𝚖𝚢 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚎𝚜 𝚒 𝚠𝚛𝚒𝚝𝚎 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚞𝚝𝚞𝚛𝚎 𝚒𝚜 𝚠𝚛𝚒𝚝𝚝𝚎𝚗 𝚋𝚢 𝚖𝚢 𝚏𝚛𝚒𝚎𝚗𝚍𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚖𝚎 ⚔️★彡[ꜱᴏ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴛᴀᴋᴇ ᴍʏ ᴡᴏʀᴋ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴍʏ ᴘᴇʀᴍɪꜱꜱɪᴏɴ (ᴛᴀʟᴋɪɴɢ ꜰᴏʀ ꜰᴜᴛᴜʀᴇ ʀᴇꜰᴇʀᴇɴᴄᴇꜱ)]彡★

𝔞𝔟𝔬𝔲𝔱 𝔪𝔢
𝐢 𝐚𝐦 𝐚 𝐜𝐨𝐨𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐬𝐨 𝐦𝐬𝐠 𝐦𝐞 𝐢𝐝𝐤 𝐡𝐨𝐰 𝐛𝐮𝐭 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐝𝐨 𝐚𝐧𝐝 𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐦𝐞
i̲ ̲a̲m̲ ̲h̲i̲g̲h̲l̲y̲ ̲p̲r̲o̲t̲e̲c̲t̲i̲v̲e̲ ̲o̲f̲ ̲m̲y̲ ̲f̲r̲i̲e̲n̲d̲s̲ ̲w̲h̲o̲ ̲i̲s̲n̲'̲t̲ ̲t̲h̲o̲u̲g̲h̲
i͎ l͎o͎v͎e͎ m͎y͎ f͎r͎i͎e͎n͎d͎s͎ t͎o͎ t͎h͎e͎ m͎o͎o͎n͎ a͎n͎d͎ b͎a͎c͎k͎ n͎o͎t͎ i͎n͎ a͎ w͎i͎e͎r͎d͎ w͎a͎y͎ミ★ 𝘢𝘯𝘥 𝘭𝘢𝘴𝘵𝘭𝘺 𝘮𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘺 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘴 𝘮𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘵𝘢𝘬𝘦 𝘢 𝘣𝘳𝘦𝘢𝘬 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘸𝘦 𝘩𝘢𝘥 𝘢 𝘣𝘪𝘨 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘭𝘦𝘮 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪 𝘮𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘸𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘺𝘢𝘭𝘭 𝘤𝘢𝘯 𝘱𝘶𝘵 𝘶𝘳 𝘪𝘥𝘦𝘢𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘪 𝘤𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘤𝘭𝘶𝘥𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘮 𝘰𝘳 𝘨𝘪𝘷𝘦 𝘮𝘦 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘪𝘥𝘦𝘢𝘴 𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘢𝘮 𝘰𝘱𝘦𝘯 𝘵𝘰 𝘩𝘦𝘢𝘳 ★彡
·.★·.·'¯'·.·★ 🅻🅰🆂🆃🅻🆈 🅸 🆂🆆🅴🅰🆁 🅸🅵 🆄 🅷🅰🆃🅴 🅾🅽 🅼🆈 🅿🅰🅶🅴 🅹🆄🆂🆃 🅲🅻🅸🅲🅺 🅾🅵🅵 🅰🅽🅳 🅷🅾🅽🅴🆂🆃🅻🆈 🆄 🅲🅰🅽 🅰🅻🆆🅰🆈🆂 🆃🅰🅻🅺 🆃🅾 🅼🅴 🅸 🆆🅸🅻🅻 🅻🅸🅽🅺 🅼🆈 🅶🅼🅰🅸🅻 🅰🅲🅲 🅳🅾🆆🅽 🅰🅽🅳 🅼🆂🅶 🅼🅴 🆃🅷🅴🆁🅴 🅰🅽🅳 🅶🅸🆅🅴 🅼🅴 🅸🅳🅴🅰🆂 🅰🅽🅳 🆃🅰🅻🅺 🆃🅾 🅼🅴 🅰🅱🅾🆄🆃 🆄🆁 🅿🆁🅾🅱🅻🅴🅼🆂 🅸 🆂🆆🅴🅰🆁 🅸 🆆🅸🅻🅻 🅻🅸🆂🆃🅴🅽 🅸 🆆🅾🅽🆃 🅶🅸🆅🅴 🆄 🅰 🅳🅴🅰🅵 🅴🅰🆁 🆆🅴🅻🅻 🆃🅷🅰🅽🅺🆂 🅵🅾🆁 🆁🅴🅰🅳🅸🅽🅶 🅰🅻🅻 🅾🅵 🆃🅷🅸🆂 🅷🅰🆅🅴 🅰 🅽🅸🅲🅴 🅳🅰🆈/🅽🅸🅶🅷🆃 🅰🅷🅴🅰🅳 ★·.·'¯'·.·★.·
  • in my hotel room dancin
  • JoinedSeptember 20, 2021


Following

Last Message
Moonwattiereader Moonwattiereader Aug 20, 2022 10:33PM
hey guys im taking down all my books and will not but them back up for a while :)
View all Conversations

Story by O’Brien.._Stxles_love<3
Overdose by Moonwattiereader
Overdose
OVERDOSE! (ONGOINING) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Theo Kingston heir to the most powerful empire in Miami. His fath...
2 Reading Lists