❄️𝐓𝐇𝐄 𝐄𝐌𝐏𝐈𝐑𝐄 𝐎𝐅 𝐈𝐂𝐄 & 𝐑𝐎𝐒𝐄🌹
.
🍒 𝙸𝚗𝚜𝚘𝚖𝚗𝚒𝚊𝚂𝚝𝚊𝚢𝙰𝚛𝚖𝚢

Lɪᴋᴇs Fᴀɴᴛᴀsʏ Kᴅʀᴀᴍᴀs🌨️
& ᴄʜᴇʀʀʏ ʙʟᴏssᴏᴍ 🌸

ʙᴛs : 𝑱𝒐𝒐𝒏𝒊𝒆 & 𝑯𝒐𝒃𝒊
𝒔ᴋᴢ : 𝑭𝒆𝒍𝒊𝒙
ᴅʀᴍᴄᴛᴄʜʀ : 𝑫𝒂𝒎𝒊

Insta id : __.crystal_smeraldo.__.
Ff ac : pen_palz._
  • JoinedApril 16, 2021Story by Çrystɒl ₷mәråldo̞
𝐃𝐑𝐈𝐙𝐙𝐋𝐄🦋🍃 by Pen_Palz
𝐃𝐑𝐈𝐙𝐙𝐋𝐄🦋🍃
🍒നാവുകൾ കൊണ്ട് പറയാതെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പ്രണയം, കണ്ടു നിന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും അത്ഭുതം ആയിരുന്നു എത്ര നാൾ ഇങ...
ranking #45 in loveyourself See all rankings
1 Reading List