| 𝗪𝗶𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝗯𝗮𝗰𝗸 𝗼𝗻 𝘄𝗿𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗼𝗼𝗻 |

𝐻𝑒𝑙𝑙𝑜, 𝐼'𝑚 𝐸𝑐𝑎 𝑎𝑘𝑎 '𝐷𝑎𝑉𝑒𝑖𝑔𝑛𝑐𝑖'. 𝟐𝟐. 𝐼 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑡𝑜 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑟𝑎𝑤 𝑚𝑦 𝑐𝒉𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑜𝑓 𝑚𝑦 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑏𝑢𝑡 𝐼'𝑚 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑦 𝑎𝑟𝑡 𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒 𝑎𝑠 𝑤𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑠 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑦𝑖𝑛𝑔 𝒉𝑜𝑤 𝑡𝑜 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑙𝑦. 𝑆𝑜, 𝑏𝑒𝑎𝑟 𝑤𝑖𝑡𝒉 𝑚𝑒. 𝐼 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑒𝑓 𝑚𝑦 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠. 𝐼'𝑚 𝑛𝑜𝑡 𝒉𝑒𝑟𝑒 𝑡𝑜 𝑠𝒉𝑜𝑤 𝑜𝑓𝑓, 𝐼 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦.

- 𝗠𝗬 𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗘𝗦 -
𝐴𝑙𝑙 𝑚𝑦 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑇𝑎𝑔𝑎𝑙𝑜𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝐸𝑛𝑔𝑙𝑖𝑠𝒉.

»» 𝐸𝐿𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇𝑈𝑆
»» 𝑨𝑲𝑫𝑨 (𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚)


━━━━━━━━
𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗺𝗲 𝗼𝗻:
𝐓𝐰𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫 | @𝐢𝐭𝐬𝐦𝐞𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝟐𝟒
𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 | 𝐃𝐚𝐕𝐞𝐢𝐠𝐧𝐜𝐢
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 | @𝐝𝐚𝐯𝐞𝐢𝐠𝐧𝐜𝐢
  • Elementus
  • JoinedJuly 22, 2015Last Message
_DaVeignci _DaVeignci Jul 26, 2023 02:37AM
Pink Era's back! 
View all Conversations

Stories by 🌺
ELEMENTUS by _DaVeignci
ELEMENTUS
Maria Letizia "Zia" La Madrid is one of the newest student of ELEMENTUS, who learns fitting in is t...
ranking #190 in highschool See all rankings
AKDA 2023 (One-Shot Stories) by _DaVeignci
AKDA 2023 (One-Shot Stories)
Mga pinagsama-samang maiikli kong AKDA mula sa nakakaloka kong utak. Katuwaan lang naman. Ako rin ang gumagaw...
ranking #4 in writeathonchallenge See all rankings
2 Reading Lists