╭──────────────✎  

╰─▗ ▘➤𖥸 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄

𝑆𝑜 𝑦𝑜𝑢 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑢𝑝 ℎ𝑒𝑟𝑒? 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔... 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑐𝑎𝑠𝑒, 𝐼 𝑤𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑡𝑜 𝑚𝑦 ℎ𝑢𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑑𝑒. 𝑊ℎ𝑦 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑠𝑡𝑎𝑦 ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟?


❞𝑇ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝑡ℎ𝑒𝑚𝑠𝑒𝑙𝑣𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑎𝑙𝑙-𝑘𝑛𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔. 𝐵𝑢𝑡 𝑤𝑒 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑤𝑖𝑠𝑒 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑒 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑦.❝

❞ 𝑇ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑦 𝑚𝑒 𝑤𝑎𝑠 𝑎 𝑔𝑜𝑑.. 𝑚𝑦 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟.. 𝑚𝑦 𝑚𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟... ❝


𝑁𝑜𝑤 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑒 . *. ⋆
└─» 𝑆𝑎𝑔𝑔𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑢𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑡ℎ𝑖𝑟𝑑 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟
└─» 𝑍𝐻𝑃 𝑠𝑐𝑜𝑢𝑡
└─» 𝐼𝑛𝑡𝑟𝑜𝑣𝑒𝑟𝑡 𝑠𝑜𝑢𝑙
└─» 𝑀𝑎𝑦 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑡𝑦 𝑚𝑖𝑛𝑑𝑠
└─» 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑖 𝐻𝑎𝑟𝑏𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑖𝑠𝑠 𝑃𝑖𝑛𝑘 𝐸𝑙𝑓


𝑌𝑜𝑢 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑦 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐 𝑡𝑎𝑠𝑡𝑒? 𝑆𝑜 𝑙𝑜𝑜𝑘 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 . *. ⋆
└─» 𝐶𝑜𝑛𝑎𝑛 𝐺𝑟𝑎𝑦
└─» 𝐴𝑛𝑑𝑦 𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘
└─» 𝑀𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑀𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟
└─» 𝐴𝐵𝐵𝐴
└─» 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑖𝑐 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝑠
└─» 𝑇ℎ𝑒 𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑


𝐼'𝑚 𝑖𝑛 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚𝑠 . *. ⋆
└─» 𝑀𝑎𝑟𝑣𝑒𝑙
└─» 𝑂𝑛𝑐𝑒 𝑈𝑝𝑜𝑛 𝐴 𝑇𝑖𝑚𝑒
└─» 𝐾𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑛𝑎 𝑠𝑧𝑎𝑛𝑖𝑒𝑐
└─» 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑙𝑜𝑐𝑘 𝐵𝐵𝐶
└─» 𝐺𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐻𝑜𝑌𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒
└─» 𝑆𝑡𝑎𝑟 𝑊𝑎𝑟𝑠
└─» 𝐵𝑙𝑜𝑜𝑑 𝑜𝑓 𝑍𝑒𝑢𝑠𝐼'𝑚 𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑎𝑚𝑒𝑠 . *. ⋆
└─» 𝐺𝑒𝑛𝑠ℎ𝑖𝑛 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡
└─» 𝐻𝑜𝑛𝑘𝑎𝑖 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 3𝑟𝑑
└─» 𝑇𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑜𝑓 𝑇ℎ𝑒𝑚𝑖𝑠
└─» 𝐿𝑜𝑟𝑑 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑂𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒
└─» 𝐻𝑜𝑛𝑘𝑎𝑖 𝑆𝑡𝑎𝑟 𝑅𝑎𝑖𝑙 (𝑖𝑛 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑜𝑜𝑚)
└─» 𝑊𝑢𝑡ℎ𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑊𝑎𝑣𝑒𝑠 (𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑖𝑛 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑜𝑜𝑚)

𝐼 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑘 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑤. 𝐼𝑓 𝑦𝑜𝑢'𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑎𝑑𝑦, 𝑚𝑎𝑦𝑏𝑒 𝑤𝑒 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑚𝑒𝑒𝑡 𝑖𝑛 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦.


╭─▗ ▘➤𖥸 𝐁𝐘𝐄

╰──────────────✎
  • ℘ ᴢᴀᴘᴏʟʏᴀʀɴʏ ᴘᴀʟᴀᴄᴇ ℘
  • JoinedMarch 20, 2020


Last Message
_wintersoldier _wintersoldier Nov 26, 2022 11:32PM
spizgam sie 
View all Conversations

Stories by 𝐑𝐄𝐆𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑.
❞ 𝘒𝘪𝘢𝘯𝘢 𝘣𝘦 𝘣𝘳𝘢𝘷𝘦. ❝ ── ᴏɴᴇ - sʜᴏᴛs by _wintersoldier
❞ 𝘒𝘪𝘢𝘯𝘢 𝘣𝘦 𝘣𝘳𝘢𝘷𝘦. ❝ ──...
Czyli wytwory mojej wyobraźni. Tak naprawdę to chuj wie co, po prostu jakieś przypadkowe rzeczy.
❞ 𝘕𝘪𝘦𝘤𝘩 ż𝘺𝘸𝘪 𝘯𝘪𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘤ą 𝘯𝘢𝘥𝘻𝘪𝘦𝘪 ❝ ── ʀᴏśᴋᴀ by _wintersoldier
❞ 𝘕𝘪𝘦𝘤𝘩 ż𝘺𝘸𝘪 𝘯𝘪𝘦 𝘵𝘳𝘢...
Zbiór one - shotów o dwójce harcerzy - Janie Bytnarze i Tadeuszu Zawadzkim. Mogą pojawić się treści 18+
❞ 𝘩𝘪𝘨𝘩𝘦𝘳, 𝘧𝘶𝘳𝘵𝘩𝘦𝘳, 𝘧𝘢𝘴𝘵𝘦𝘳, 𝘣𝘢𝘣𝘺 ❝ ── ᴍᴀʀᴠᴇʟ ᴘʀᴇғᴇʀᴇɴᴄᴇs by _wintersoldier
❞ 𝘩𝘪𝘨𝘩𝘦𝘳, 𝘧𝘶𝘳𝘵𝘩𝘦𝘳, 𝘧...
꧁ 𝐌𝐀𝐑𝐕𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐄𝐒 ꧂ ── 𝘼𝙣𝙩𝙝𝙤𝙣𝙮 𝙎𝙩𝙖𝙧𝙠 ── 𝙎𝙩𝙚𝙫𝙚 𝙍𝙤𝙜𝙚𝙧𝙨 ── 𝙏𝙝𝙤𝙧 �...