.·:*¨ ❝the rules of  𝗳𝗮𝗶𝗿 play 
do not apply in 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗮𝗿.❞ ¨*:·.

- ᴊᴏʜɴ ʟʏʟʏ

↳ ੈ‧₊˚ ┊ ʙᴏᴏᴋ ꜱᴄʜᴇᴅᴜʟᴇ:

𝗺𝗮𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗼𝗻𝗲𝘀𝗵𝗼𝘁𝘀: || thursday || monday

ੈ‧₊˚ ┊ ꜰᴀᴠ ʜᴜꜱʙᴀɴᴅꜱ

𝗯𝗲𝗻 𝗯𝗮𝗿𝗻𝗲𝘀 • 𝗿𝗲𝗺𝘂𝘀 𝗹𝘂𝗽𝗶𝗻
𝘀𝗽𝗲𝗻𝗰𝗲𝗿 𝗿𝗲𝗶𝗱 • 𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲𝘄 𝗴𝗮𝗿𝗳𝗶𝗲𝗹𝗱
𝗮𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗵𝗼𝘁𝗰𝗵𝗻𝗲𝗿 • 𝗸𝗮𝘇 𝗯𝗿𝗲𝗸𝗸𝗲𝗿
𝗷𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗽𝗼𝘁𝘁𝗲𝗿 • 𝘀𝗶𝗿𝗶𝘂𝘀 𝗯𝗹𝗮𝗰𝗸
𝗷𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿 𝗳𝗮𝗵𝗲𝘆 • 𝗲𝗹𝗶𝗷𝗮𝗵 𝗺𝗶𝗸𝗲𝗮𝗹𝘀𝗼𝗻.
𝘁𝗼𝗺 𝗿𝗶𝗱𝗱𝗹𝗲 • 𝗸𝗮𝗶 𝗽𝗮𝗿𝗸𝗲𝗿.
𝗽𝗶𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗺𝗮𝘅𝗶𝗺𝗼𝗳𝗳 • 𝗵𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗽𝗼𝘁𝘁𝗲𝗿.
𝗮𝗮𝗿𝗼𝗻 𝘁𝗮𝘆𝗹𝗼𝗿-𝗷𝗼𝗵𝗻𝘀𝗼𝗻 • 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗵𝗶𝗮𝘀 𝗵𝗲𝗹𝘃𝗲𝗿
𝗸𝗹𝗮𝘂𝘀 𝗺𝗶𝗸𝗲𝗮𝗹𝘀𝗼𝗻 • 𝗱𝗮𝗺𝗼𝗻 𝘀𝗮𝗹𝘃𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲.
𝘁𝗼𝗺𝗺𝘆 𝘀𝗵𝗲𝗹𝗯𝘆 • 𝘁𝗵𝗲𝗼𝗱𝗼𝗿𝗲 𝗻𝗼𝘁𝘁.
𝗰𝗵𝘂𝗰𝗸 𝗯𝗮𝘀𝘀 • 𝗻𝗮𝘁𝗲 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗯𝗮𝗹𝗱
𝗯𝘂𝗰𝗸𝘆 𝗯𝗮𝗿𝗻𝗲𝘀 • 𝘀𝘁𝗲𝘃𝗲 𝗿𝗼𝗴𝗲𝗿𝘀
𝗹𝗼𝗸𝗶 𝗹𝗮𝘂𝗳𝗲𝘆𝘀𝗼𝗻 • 𝘁𝗵𝗼𝗿 𝗼𝗱𝗶𝗻𝘀𝗼𝗻ੈ‧₊˚ ┊ ꜰᴀᴠ ᴡɪꜰᴇꜱ

𝗲𝗺𝗶𝗹𝘆 𝗽𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀 • 𝗷𝗷 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗮𝘂
𝗽𝗲𝗻𝗲𝗹𝗼𝗽𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮 • 𝗯𝗼𝗻𝗻𝗶𝗲 𝗯𝗲𝗻𝗻𝗲𝘁𝘁
𝗸𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗲 𝗽𝗶𝗲𝗿𝗰𝗲 • 𝗰𝗵𝗲𝗿𝘆𝗹 𝗯𝗹𝗼𝘀𝘀𝗼𝗺
𝗰𝗮𝗿𝗼𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗯𝗲𝘀 • 𝗿𝗲𝗯𝗲𝗸𝗮𝗵 𝗺𝗶𝗸𝗲𝗮𝗹𝘀𝗼𝗻
𝘄𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗺𝗮𝘅𝗶𝗺𝗼𝗳𝗳 • 𝗻𝗮𝘁𝗮𝘀𝗵𝗮 𝗿𝗼𝗺𝗮𝗻𝗼𝗳𝗳
𝗴𝗲𝗻𝘆𝗮 𝘀𝗮𝗳𝗶𝗻 • 𝗻𝗶𝗻𝗮 𝘇𝗲𝗻𝗶𝗸
𝗮𝗹𝗶𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗿𝗸𝗼𝘃 • 𝗶𝗻𝗲𝗷 𝗴𝗵𝗮𝗳𝗮
𝗹𝗶𝗹𝘆 𝗲𝘃𝗮𝗻𝘀 • 𝗺𝗮𝗿𝗹𝗲𝗻𝗲 𝗺𝗰𝗸𝗶𝗻𝗻𝗼𝗻
𝗹𝘂𝗻𝗮 𝗹𝗼𝘃𝗲𝗴𝗼𝗼𝗱 • 𝗴𝗶𝗻𝗻𝘆 𝘄𝗲𝗮𝘀𝗹𝗲𝘆
𝗯𝗹𝗮𝗶𝗿 𝘄𝗮𝗹𝗱𝗼𝗿𝗳 • 𝘀𝗲𝗿𝗲𝗻𝗮 𝘃𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝘄𝗼𝗼𝗱𝘀𝗲𝗻
𝗵𝗼𝗽𝗲 𝗺𝗶𝗸𝗲𝗮𝗹𝘀𝗼𝗻 • 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗮 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗹𝗱𝗶
𝗷𝗮𝗱𝗲 𝘄𝗲𝘀𝘁 • 𝗰𝗮𝘁 𝘃𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲
𝘇𝗼𝘆𝗮 𝗻𝗮𝘇𝘆𝗮𝗹𝗲𝗻𝘀𝗸𝘆 • 𝘇𝗲𝗻𝗱𝗮𝘆𝗮
  • •.*ᶜʳʸⁱⁿᵍ ᵃⁿᵈ ᵗʰʳᵒʷⁱⁿᵍ ᵘᵖ ʷʰⁱˡᵉ ʳᵉᵃᵈⁱⁿᵍ.*•
  • JoinedAugust 3, 2020


Last Message
alwaysadforver1 alwaysadforver1 Sep 05, 2021 01:57PM
MY BOOK HIT 4K IM SO HAPPY ‼️‼️
View all Conversations

Story by <𝟯
ᵀʰᵉ ᵐᵃʳᵃᵘᵈᵉʳˢ|o𝗻𝗲𝘀𝗵𝗼𝘁𝘀  by alwaysadforver1
ᵀʰᵉ ᵐᵃʳᵃᵘᵈᵉʳˢ|o𝗻𝗲𝘀𝗵𝗼𝘁𝘀
✧˖*°࿐ | 𝗠𝗮𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗢𝗻𝗲𝘀𝗵𝗼𝘁𝘀. ...
ranking #476 in harrypotterfanfic See all rankings
1 Reading List