bluezg3

Bırakın kendinizi o nehre B8rakın akıntı alsın götürsün sizi açın kollarınızı arkaniza yaslanın falaketinize hazır olun kendi felaketinizi karşılayın.