.         madeline
  • nakasilong sa puno, nagbabasa.
  • JoinedNovember 30, 2017