≪ 𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐚𝐥𝐥 𝐬𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐚𝐝𝐥𝐲 𝐬𝐢𝐧𝐬. ≫


˗ˏˋ꒰ 🎀 ꒱ ⋯ ✿ ʷᵉˡᶜᵒᵐᵉ ᵗᵒ ᶜʰᵃʳˡᵒᵗᵗᵉ'ˢ ᵇⁱᵒ ⁀➴

‿︵‿︵‿︵‿୨˚̣̣̣͙୧ - - - - - ୨˚̣̣̣͙୧︵‿︵‿︵‿︵


✾. cancer . ˗ˋ s/herˊ. ☄︎

꒰ infj-t ꒱・american +.

✩₊̣̇. underage nymphet ⊹₊ ⋆

⋆。˚ ₊❏⋆ primadonna girl ˚ ♡


‿︵‿︵‿︵‿୨˚̣̣̣͙୧ - - - - - ୨˚̣̣̣͙୧︵‿︵‿︵‿︵


≪ 𝐚𝐦 𝐢 𝐬𝐨 𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐭𝐨 𝐥𝐨𝐯𝐞? ≫
  • ᴘʀᴏʟʟʏ ʀᴇᴀᴅɪɴɢ ʀᴏᴍᴀɴᴄᴇ ᴏʀ ʜᴏʀʀᴏʀ ʙᴏᴏᴋꜱ ❦
  • JoinedFebruary 11, 2022