🌼

𝓼𝓮𝓵𝓮𝓷𝓸𝓹𝓱𝓲𝓵𝓮

🌼

𝓽𝓱𝓪𝓷𝓽𝓸𝓹𝓱𝓸𝓫𝓲𝓪

🌼

𝓶𝓮𝓽𝓪𝓷𝓸𝓲𝓪

🌼

𝓼𝓽𝓪𝔂 𝓪 𝓶𝔂𝓼𝓽𝓮𝓻𝔂, 𝓲𝓽𝓼 𝓫𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻

🌼

𝓲𝓷𝓼𝓽𝓪 - 𝓫𝓪𝓷𝓰𝓽𝓪𝓷_𝓶𝓪𝓰𝓲𝓬_𝓹𝓪𝓻𝓪𝓭𝓲𝓼𝓮

🌼

നോക്കണ്ട മക്കളെ മലയാളി തന്നാ ഇങ് കേറി പോരെ
  • Imaginary world
  • JoinedOctober 2, 2021


Last Message
magic_paradise07 magic_paradise07 Sep 08, 2022 01:37AM
Happy onam everyone ❤️May lord vamana bless you with good health, wealth, peace & happiness Pinne nwam ivideyokke ond ketto samayam kittunna polle story update cheyunath aayirikkumAppo Sheri bye 
View all Conversations

Stories by V_min_grl
𝐍𝐎𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆 𝐋𝐈𝐊𝐄 𝐔𝐒 by magic_paradise07
𝐍𝐎𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆 𝐋𝐈𝐊𝐄 𝐔𝐒
നീ എവിടെയാണെങ്കിലും ആരോടൊപ്പം ജീവിച്ചാലും മറക്കില്ല വെറുക്കില്ല ഒരിക്കലും - kookie ഒരിക്കലും ഒന്നിക്കാൻ കഴിയ...
ranking #123 in malayalam See all rankings
𝐔𝐍𝐏𝐑𝐄𝐃𝐈𝐂𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐒𝐓𝐈𝐍𝐘 by magic_paradise07
𝐔𝐍𝐏𝐑𝐄𝐃𝐈𝐂𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐒�...
"Tae ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു.. നീ അതൊന്ന് മനസിലാക്ക്" "നീ എന്തിനാ seoki എന്റെ ജീവിതത...
ranking #34 in love See all rankings
𝚞𝚜𝚙𝚎𝚔𝚑 ☘️ by magic_paradise07
𝚞𝚜𝚙𝚎𝚔𝚑 ☘️
Mallu armys ivide c'mon .. Title kand aarum scroll cheyth ponda .. ningal chumma irrikuvalle ith ang vayichit...
ranking #20 in army See all rankings
3 Reading Lists