தேடிச் சோறுநிதந் தின்று
பல சின்னஞ் சிறுகதைகள் பேசி
மனம் வாடித் துன்பமிக உழன்று
பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து
நரை கூடிப் கிழப்பருவம் எய்தி
கொடுங் கூற்றுக் கிரையெனப்பின் மாயும்
பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே
நான் வீழ்வே னென்று நினைத்தாயோ!

That's bharathiyaar for u :)
  • JoinedJune 22, 2017


Last Message
metromaniac metromaniac Dec 28, 2017 04:06PM
New story on the board! Kindly check it out :) thanks in advance! 
View all Conversations

Story by shwetha
ழகரம் (அழகு) by metromaniac
ழகரம் (அழகு)
அழகெனப்படுவது யாது?
ranking #612 in tamil See all rankings
1 Reading List