taelizim

katılımsız bir cenaze üstelik ölüsü yer yüzünde