ʟᴀᴅɪᴇs ᴀɴᴅ
ɢᴇɴᴛʟᴇᴍᴇɴ . . . . ⋱⁂ ᕼᗴᖇ ⁂⋰

❀❁✿
( )
__) (__
/ - - \
/ ( ⋆ 人 ⋆ ) \
\ ) ( /
\ / ⋆ \ /
( )
\ Y /
\ \ /

☆ : ༄ * ☽ ⋆ ⁂ 𝚑𝚊𝚛𝚛𝚢 𝚙𝚘𝚝𝚝𝚎𝚛. 𝗔𝗧𝗟𝗔. 𝚝𝚑𝚎
𝚜𝚘𝚌𝚒𝚎𝚝𝚢. 𝘀𝘁𝗮𝗿 𝘄𝗮𝗿𝘀. 𝚜𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐𝚜.
𝚝𝚑𝚎 𝟷𝙾𝙾. 𝗰𝗼𝗯𝗿𝗮 𝗸𝗮𝗶. 𝚝𝚘𝚖 𝚑𝚘𝚕𝚕𝚊𝚗𝚍. 𝗺𝗮𝗿𝘃𝗲𝗹.
𝚎𝚗𝚘𝚕𝚊 𝚑𝚘𝚕𝚖𝚎𝚜. 𝗷𝘂𝗿𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰 𝗽𝗮𝗿𝗸. 𝟻𝚝𝚑 𝚠𝚊𝚟𝚎.
𝗺𝗮𝘇𝗲 𝗿𝘂𝗻𝗻𝗲𝗿. 𝚍𝚒𝚜𝚗𝚎𝚢. 𝗮𝗿𝗰𝗮𝗻𝗲. 𝚃𝚂𝙸𝚃𝙿. 𝘀𝗲𝘅
𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻. 𝚕𝚎𝚐𝚊𝚌𝚒𝚎𝚜. 𝗻𝗮𝗿𝗻𝗶𝗮. 𝚜𝚞𝚛𝚟𝚒𝚟𝚒𝚗𝚐
𝚜𝚞𝚖𝚖𝚎𝚛. 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿𝘀. 𝚘𝚞𝚝𝚎𝚛 𝚋𝚊𝚗𝚔𝚜. 𝗮𝗻𝗻𝗲
𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗮𝗻 𝗘. 𝚎𝚞𝚙𝚑𝚘𝚛𝚒𝚊. 𝘀𝘁𝗲𝘃𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲.
𝚐𝚛𝚊𝚟𝚒𝚝𝚢 𝚏𝚊𝚕𝚕𝚜. 𝗮𝗱𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲. 𝚏𝚊𝚝𝚎
𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚒𝚗𝚡 𝚜𝚊𝚐𝚊. 𝘀𝗮𝗯𝗿𝗶𝗻𝗮. 𝟻𝚂𝙾𝚂. 𝗵𝘀𝗺𝘁𝗺𝘁𝘀.
𝟭𝗗. 𝚜𝚔𝚒𝚗𝚜. 𝘆𝗲𝗹𝗹𝗼𝘄𝗷𝗮𝗰𝗸𝗲𝘁𝘀. ☆ : ༄ * ☽ ⋆ ⁂


*ˢˡᵒʷ ᵘᵖᵈᵃᵗᵉˢ
˚✧₊ ⁎⁺˳✧༚ 𝙿𝚄𝙱𝙻𝙸𝚂𝙷𝙴𝙳 𝚆𝙾𝚁𝙺𝚂
𝙎𝙖𝙛𝙚𝙩𝙮 𝙉𝙚𝙩 . . . . . . . . . . 𝙉𝙚𝙬𝙩 ᵐᵃᶻᵉ ʳᵘⁿⁿᵉʳ
𝙁𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧. . . . . . . . . . . . . . 𝘿.𝙈𝙖𝙡𝙛𝙤𝙮 ʰᵃʳʳʸ ᵖᵒᵗᵗᵉʳ
𝙑𝙞𝙨𝙘𝙚𝙧𝙖𝙡 . . . . . . . . . . . . 𝙄𝙧𝙤𝙝 𝙄𝙄 ˡᵉᵍᵉⁿᵈ ᵒᶠ ᵏᵒʳʳᵃ
ʳᵘⁿ ᵇʸ: ᵃ, ᶠ, ʰ, ᵏ², ʳ
  • ¹¹¹⁶ ᵒᶜᵉᵃⁿ ᵈʳ• ᵐⁱᵃᵐⁱ ᵇᵉᵃᶜʰ• ᶠˡᵒʳⁱᵈᵃ
  • JoinedSeptember 30, 2015


Last Message
versacemansion versacemansion Aug 26, 2018 05:11AM
bruh i got chinese tn and my fortune cookie said “your original ideas will get you well-deserved recognition”.......let’s hope so
View all Conversations

Stories by ⛲️⚱️🦚🎍🥥🥂
𝙁𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧 ♜ 𝘿.𝙈𝙖𝙡𝙛𝙤𝙮 ʰᵃʳʳʸ ᵖᵒᵗᵗᵉʳ by versacemansion
𝙁𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧 ♜ 𝘿.𝙈𝙖𝙡𝙛𝙤𝙮 ʰᵃʳ...
❝ һᥱᥣᥣ᥆, 𝖿ᥣ᥆ᥕᥱr. ❞ ꪮ᥅ іᥒ ᥕһіᥴһ ᥲᑲs᥆ᥣᥙ𝗍ᥱᥣᥡ ᥒ᥆𝗍һіᥒg━ᥒ᥆𝗍 ᥣ᥆᥎ᥱ, 𝖿rіᥱᥒძsһі⍴, һ᥆⍴ᥱ, ᥆r ᥱ᥎ᥱ...
ranking #98 in dracoxoc See all rankings
𝙑𝙞𝙨𝙘𝙚𝙧𝙖𝙡  ᪥ 𝙄𝙧𝙤𝙝 𝙄𝙄 ˡᵉᵍᵉⁿᵈ ᵒᶠ ᵏᵒʳʳᵃ by versacemansion
𝙑𝙞𝙨𝙘𝙚𝙧𝙖𝙡 ᪥ 𝙄𝙧𝙤𝙝 𝙄𝙄...
𝐓𝐖𝐎 𝐀𝐕𝐀𝐓𝐀𝐑𝐒 𝐀𝐓 once is impossible. Only one could be the master of all four elements. Since the b...
ranking #20 in fourelements See all rankings
𝙎𝙖𝙛𝙚𝙩𝙮 𝙉𝙚𝙩 ❦ 𝙉𝙚𝙬𝙩 ᵐᵃᶻᵉ ʳᵘⁿⁿᵉʳ by versacemansion
𝙎𝙖𝙛𝙚𝙩𝙮 𝙉𝙚𝙩 ❦ 𝙉𝙚𝙬𝙩 ᵐᵃᶻ...
❝𝚂𝚊𝚏𝚎𝚝𝚢 𝚗𝚎𝚝, 𝚍𝚘𝚗'𝚝 𝚑𝚘𝚕𝚍 𝚖𝚎 𝚍𝚘𝚠𝚗 𝙸𝚗 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚑𝚘𝚕𝚎 𝙸'𝚟𝚎 𝚏𝚊𝚕𝚕𝚎𝚗...